Không có nhận xét nào:

- Không chèn liên kết Spam quảng cáo. có thể xem ở đây Liên Kết Bạn Bè
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để thanhphoblog hoàn thiện hơn.

Trang web hoasentinhdo ra đời như tiếng nói của một hình thái đạo Phật nhập thế về các phương diện xiển dương ,hoằng bá chánh pháp nhằm ích đời ,lợi đạo, đáp ứng phần nào các nhu cầu tìm hiểu và tu học Phật pháp ;xây dựng một đời sống an lành và hướng thiện cho quảng đại quần chúng .